Zwierzątka

Wije
Wije


Wije (Myriapoda) – podtyp stawonogów charakteryzujących się obecnością wyraźnie wyróżnionej głowy i wydłużonego tułowia o wielu segmentach (od 10 do 180, chociaż nazwa "Myriapoda" znaczy "dziesięciotysiąconogie"). Na segmentach posiada parzyste odnóża lokomocyjne, czasem zróżnicowane w zależności od położenia segmentu. Ostatni segment – telson – jest pozbawiony odnóży.
Wirki bezjelitowe
Wirki bezjelitowe


Wirki bezjelitowe (Acoela z łac. acoela – bezjelitowe) – grupa małych, bezkręgowych, wirkokształtnych zwierząt dwubocznie symetrycznych (Bilateria) charakteryzujących się prawie całkowitym brakiem macierzy pozakomórkowej oraz brakiem jelita. Tradycyjnie uważane były za jeden z rzędów wirków, obecnie są uznawana za odrębny typ.
Kolcogłowy
Kolcogłowy


Kolcogłowy, cierniogłowy (Acanthocephala) – typ pasożytniczych, robakokształtnych zwierząt bezkręgowych.
Lemurek myszaty
Lemurek myszaty


Lemurek myszaty, maki myszka (Microcebus murinus) – gatunek małpiatki z rodziny lemurkowatych, wyglądem przypominający mysz.
Trzewikodziób
Trzewikodziób


Trzewikodziób (Balaeniceps rex) - gatunek dużego ptaka z rodziny trzewikodziobów (Balaenicipitidae), będący jej jedynym przedstawicielem. Zamieszkuje Sudan, Ugandę, dorzecze Kongo i brzegi jeziora Czad.
Komondor
Komondor


Komondor - jedna z ras psów, należąca do grupy psów pasterskich i zaganiających, zaklasyfikowana do sekcji psów pasterskich (owczarskich). Typ dogowaty.
Agama kołnierzasta
Agama kołnierzasta


Agama kołnierzasta (Chlamydosaurus kingii) – gatunek jaszczurki z rodziny agamowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chlamydosaurus.
Wyrakowate
Wyrakowate


Wyrakowate, wyraki, tarsjusze (Tarsiidae) – rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych – ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych – do małpiatek (Prosimiae lub Prosimii), choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini). Stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia.
Ambystoma meksykańska
Ambystoma meksykańska


Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański, salamandra meksykańska[3] (Ambystoma mexicanum) – endemiczny słodkowodny gatunek drapieżnego płaza ogoniastego z rodziny ambystomowatych (Ambystomatidae). Cechą charakterystyczną tego gatunku jest zjawisko neotenii, czyli zdolność do rozmnażania się postaci larwalnej. Taka postać płazów z rodzaju Ambystoma nazywana jest aksolotlem.
Saki szara
Saki szara


Saki szara (czuprynek) (Pithecia monachus) – małpa szerokonosa z rodziny Pitheciidae.
Tamaryna wąsata
Tamaryna wąsata


Tamaryna wąsata, tamaryna cesarska (Saguinus imperator) - małpa szerokonosa z podrodziny pazurkowcowatych.
Wampirzyca piekielna
Wampirzyca piekielna


Wampirzyca piekielna, wampirnica (Vampyroteuthis infernalis) – gatunek głębinowego głowonoga, jedyny znany przedstawiciel rodzaju Vampyroteuthis, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny Vampyroteuthidae i rzędu wampirzyc (Vampyromorphida).
Ryjkonosy
Ryjkonosy


Ryjkonosy, długoszki (Macroscelidea) – rząd niewielkich, naziemnych ssaków łożyskowych o wydłużonym nosie i cienkich, krótkich kończynach.
Suhak
Suhak


Suhak, sajga, sumak (Saiga tatarica) – ssak z rodziny krętorogich (Bovidae). Pierwsze ślady suhaka pochodzą ze środkowego plejstocenu.
Wielki żółw Cantora
Wielki żółw Cantora


Wielki żółw Cantora (Pelochelys cantorii) – gatunek żółwia z rodziny żółwiakowatych (Trionychidae).
Moloch Straszliwy
Moloch Straszliwy


Moloch straszliwy (Moloch horridus) – mała (22 cm) jaszczurka z rodziny agamowatych zamieszkująca zachodnioaustralijskie pustynie. Jej ciało pokrywają sterczące pionowe łuski oraz pomarańczowobrunatne plamy, co nadaje jej groźny wygląd. Jej pokarmem są mrówki. Rozród jajorodny. Długość ciała 15 - 20 cm. Prowadzi naziemny tryb życia.
Bazyliszki
Bazyliszki


Bazyliszki (Basiliscus) – rodzaj jaszczurek z rodziny hełmogwanowatych (Corytophanidae), dawniej zaliczane do rodziny legwanów. Nazywane niekiedy jaszczurkami Jezusa.
Kret workowaty
Kret workowaty


Kret workowaty (Notoryctes typhlops) — gatunek torbacza z rodziny kretów workowatych (Notoryctidae). Gatunek znany nauce od 1888 roku, ale nadal bardzo słabo poznany.
Diugoń
Diugoń


Diugoń, dugoń lub piersiopławka (Dugong dugon) – morski ssak zaliczany do rzędu syren, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny diugoniowatych.
Golec
Golec


Golec (Heterocephalus glaber) – gatunek gryzonia z rodziny kretoszczurów, żyjący na pustynnych obszarach Afryki Wschodniej (centralna Somalia, centralna i wschodnia Etiopia, centralna i wschodnia Kenia i Dżibuti).
 1  2  3  4 » 
Home Kontakt

Copyright © 2012 www.Zwierzatka.com.pl